TJÄNSTER

Plattläggning och murar

Vi erbjuder allt inom traditionell trädgårdsanläggning, plattläggning och murar. Vi hjälper till med idéer och skisser för att göra Er dröm till verklighet.
Vi köper in material från Klondyke mark i Alvesta som jobbar med Benders mark och natursten.
Vi har även kontakt med Flisby och Stenbutiken i Växjö som har andra fabrikat.

Bildresultat för klondyke markprodukter

Bildresultat för flisby

Avlopp/ Infiltration

Vi hjälper dig med allt från tillstånd, kontakt med kommunen, val av anläggningstyp och utförande. Det finns många olika lösningar på marknaden. Vi erbjuder lösningar utifrån bästa funktion, livslängd.
Vi kan även ordna minireningsverk m.m.

Bildresultat för solar sverige

Dränering

DET TOTALA FUKTSKYDDET FÖR NYA OCH GAMLA KÄLLARE

Ofta är källaren ett kallt och rått utrymme som inte går att använda till så mycket mer än förråd eller garage men så behöver det inte alltid vara. Med hjälp av ISODRÄN METODEN kan du skapa bostadsstandard i källaren i såväl befintliga hus eller vid nybyggnation.

Fuktproblem syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som inte torkar, färg som flagnar och att det läcker in vatten på golvet.